Valpar

Valpar

Patzy har fått 5 välmående valpar. Två BLT tikar, två BLT hanar och en röd hane. 


Båda föräldrarna är ögonlysta och patellaundersökta UA. 


Mor: C.I.B, EUW-19, NORD UCH Sureprime's Patzy 

Far: Cooktown Thunder Struck, 6 Svenska cert, 1 Norskt cert, 1 Finskt cert, 1 Nordic cert 


Alla valpar i denna kullen är nu tingade. 

Är du intresserad till nästa gång? 

Kontakta mig på mail britten.thrnblad@hotmail.com

Välkomna!